RUT-avdraget

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad. För fullständig information om RUT avdraget hänvisar vi till skatteverkets hemsida länk skatteverket

För vem gäller avdraget?
  1. Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna
  2. Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige
Hur går det till?

Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. För att du ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs att företaget som anlitas har F-skattsedel. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Följande år står det förtryckt i din inkomstdeklaration hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion.

Hur stort är avdraget?

Du får upp till 25 000 kronor i skattereduktion. Är ni två blir maxavdraget 50.000kr. Har du fyllt 65 år är maxtaket för skattereduktionen fortfarande 50 000 kronor. Dock kan avdraget aldrig bli större än det belopp som du/ni ska betala i slutlig skatt.

För vilka tjänster?

Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar.

  • Städning
  • Enklare trädgårdssysslor
  • Barnpassning
  • Omsorg